Bộ bơm chữa cháy Naffco Vietnam – NKE6 – N-05L-HSA –  AV38 – NHR-38V – NF-FH65 – AQUILA FIRE 1 – Digihu Vietnam

CÔNG TY TNHH TM – DV Điền Gia Hưng

Hồ Duy Linh I Sales Eng I
====================
Cellphone I       0903979334 

Email I         linh@digihu.com.vn