Bộ mã hóa Heidenhain – Heidenhain Vietnam – RQN425512 27S12-71I2C03 – Digihu Vietnam

CÔNG TY TNHH TM – DV Điền Gia Hưng

Hồ Duy Linh I Sales Eng I
====================
Cellphone I       0903979334 

Email I         linh@digihu.com.vn