Cảm biến cảm ứng PILZ Vietnam –  PNOZ X7P C 230 – IN-2004-FRKG/PH – 787056 – Digihu Vietnam

CÔNG TY TNHH TM – DV Điền Gia Hưng

Hồ Duy Linh I Sales Eng I
====================
Cellphone I       0903979334 

Email I         linh@digihu.com.vn