Cảm biến cảm ứng Vaisala Vietnam – HMT330 – HMD60U – PTB1105A0AB – HMW89 – Digihu Vietnam

CÔNG TY TNHH TM – DV Điền Gia Hưng

Hồ Duy Linh I Sales Eng I
====================
Cellphone I       0903979334 

Email I         linh@digihu.com.vn