Cảm biến quang Takex – Takex Vietnam – DS4R-50PN – DL-S4RPN – GMR2RSPN-N – Digihu Vietnam

CÔNG TY TNHH TM – DV Điền Gia Hưng

Hồ Duy Linh I Sales Eng I
====================
Cellphone I       0903979334 

Email I         linh@digihu.com.vn