Cảm biến tiệm cận Balluff – Balluff Vietnam – BES04A9 – BHS001F – BES005U – Digihu Vietnam

CÔNG TY TNHH TM – DV Điền Gia Hưng

Hồ Duy Linh I Sales Eng I
====================
Cellphone I       0903979334 

Email I         linh@digihu.com.vn