Cảm biến tiệm cận Turck – Turck Vietnam – BI4-M12-AP6X-H1141 – BI5-G18-AP6X-B1441 – Digihu Vietnam

CÔNG TY TNHH TM – DV Điền Gia Hưng

Hồ Duy Linh I Sales Eng I
====================
Cellphone I       0903979334 

Email I         linh@digihu.com.vn