Cảm biến từ tính Balluff – Balluff Vietnam – BTL22WC – BTL108P – BTL1PAJ – Digihu Vietnam

CÔNG TY TNHH TM – DV Điền Gia Hưng

Hồ Duy Linh I Sales Eng I
====================
Cellphone I       0903979334 

Email I         linh@digihu.com.vn