Cáp kết nối Proface – màn hình Proface Vietnam – GP577R-SC11 – CA3-CBLFX/5M-01 – Digihu Vietnam

CÔNG TY TNHH TM – DV Điền Gia Hưng

Hồ Duy Linh I Sales Eng I
====================
Cellphone I       0903979334 

Email I         linh@digihu.com.vn