Đầu Dò Báo Động Carbon Monoxide Hanwei – Digihu Vietnam

Nhà phân phối: Digihu Vietnam

Nhà sản xuất: Hanwei

Beckhoff