FTS140 | Hot Wire Air Velocity Transmitter Eyc – Digihu Vietnam

Xuất sứ: Taiwan

Nhà cung cấp: Digihu Việt Nam

Hãng sản xuất: Eyc-Tech