IC-DR-12 Bộ Chuyển Đổi Dòng Điện 4-20ma Sang 20-160mA Axiomatic

Nhà phân phối: Digihu Vietnam

Nhà sản xuất: Axiomatic Vietnam