Máy đo nhiệt Kimo – Kimo Vietnam – TT21 – TK61 – SAK-2 – Digihu Vietnam

CÔNG TY TNHH TM – DV Điền Gia Hưng

Hồ Duy Linh I Sales Eng I
====================
Cellphone I       0903979334 

Email I         linh@digihu.com.vn