Mô-Đun Cân Kdh-5 Blh Nobel – Digihu Vietnam

    Nhà phân phối: Digihu Vietnam

    Nhà sản xuất: Blh Nobel Vietnam