Module Allen Bradley – Adaptor Allen Bradley Vietnam – 1769-IQ32 – 1783-US8T – 25AD4P0N114 – Digihu Vietnam

CÔNG TY TNHH TM – DV Điền Gia Hưng

Hồ Duy Linh I Sales Eng I
====================
Cellphone I       0903979334 

Email I         linh@digihu.com.vn