TC Đầu Phun Hợp Kim Công Nghiệp Bete – Digihu Vietnam

Nhà phân phối: Digihu Vietnam

Nhà sản xuất: Bete Vietnam