Thiết bị cấp nguồn Beckhoff  – Beckhoff  Vietnam – EL9400 – EL3112 – EL9188 – Digihu Vietnam

CÔNG TY TNHH TM – DV Điền Gia Hưng

Hồ Duy Linh I Sales Eng I
====================
Cellphone I       0903979334 

Email I         linh@digihu.com.vn