Thiết bị truyền động i-Tork Vietnam – 250A + ITQ‐0500 – 100A + ITQ‐0080 – 150A + ITQ‐0240 – Digihu Vietnam

CÔNG TY TNHH TM – DV Điền Gia Hưng

Hồ Duy Linh I Sales Eng I
====================
Cellphone I       0903979334 

Email I         linh@digihu.com.vn