THM80X | Máy Phát Nhiệt Độ Và Độ Ẩm Độ EYC – Digihu Vietnam

Xuất sứ: Taiwan

Nhà cung cấp: Digihu Việt Nam

Hãng sản xuất: Eyc-Tech