Van khí nén Sy pa Hàn Quốc – Sy pa Vietnam – APD 50 – APD 65 – APD 80 – APD 100 – APD 125 – APD 140 – Digihu Vietnam  

CÔNG TY TNHH TM – DV Điền Gia Hưng

Hồ Duy Linh I Sales Eng I
====================
Cellphone I       0903979334 

Email I         linh@digihu.com.vn