Cảm biến tải trọng Minebea – Minebea Vietnam – PR6221/50t/C4 – PR6021/01N – Digihu Vietnam

CÔNG TY TNHH TM – DV Điền Gia Hưng

Hồ Duy Linh I Sales Eng I
====================
Cellphone I       0903979334 

Email I         linh@digihu.com.vn