Cảm biến vị trí Gefran – Gefran Vietnam – MK4-S-R-0100-G-4 – 401-DDR-0 – TR6-B-2-A-C-A-K-J-2 – Digihu Vietnam

CÔNG TY TNHH TM – DV Điền Gia Hưng

Hồ Duy Linh I Sales Eng I
====================
Cellphone I       0903979334 

Email I         linh@digihu.com.vn