Cáp kết nối Vietnam – PVC-JZ-110 – M22-K01 – M22-K10 – TR11-AZDBHSKGT000 – Digihu Vietnam 

CÔNG TY TNHH TM – DV Điền Gia Hưng

Hồ Duy Linh I Sales Eng I
====================
Cellphone I       0903979334 

Email I         linh@digihu.com.vn