Kết nối cáp với ổ cắm IFM Vietnam – E80021 – E80303 – EBC004 – Digihu Vietnam

CÔNG TY TNHH TM – DV Điền Gia Hưng

Hồ Duy Linh I Sales Eng I
====================
Cellphone I       0903979334 

Email I         linh@digihu.com.vn