DISS-85 QUẠT HÚT ĐƠN DAEZIN – DIGIHU VIETNAM

Một trong những loại quạt Digihu phân phối mạnh trên thị trường

Nhà phân phối: Digihu Vietnam

Nhà sản xuất: Daejin Vietnam