DOSD-160 Quạt cánh quạt ngoài Daezin – Digihu Vietnam

Một trong những loại quạt Digihu phân phối mạnh trên thị trường

Nhà phân phối: Digihu Vietnam

Nhà sản xuất: Daejin Vietnam