Khớp Quay -Series 3200 Kwang Jin – Digihu Vietnam

Đại lý phân phối: Digihu Vietnam

Nhà phân phối: Digihu Vietnam

Nhà sản xuất: Kwang jin Vietnam