Phanh NFF4F-LS Cho Đường Xe Chậm – Chạy Mô-Men Xoắn Cao Stromag – Digihu Vietnam

Nhà phân phối: Digihu Vietnam

Nhà sản xuất: Stromag Vietnam