Phanh Tang Trống Dòng SDB/SAB Có Bộ Đẩy Stromag – Digihu Vietnam

Nhà phân phối: Digihu Vietnam

Nhà sản xuất: Stromag Vietnam