QB8C/ QB8FF RơLe Tự Động BWB Vietnam

Nhà phân phối: Digihu Vietnam

Nhà sản xuất: BWB Vietnam