THR23 Máy Phát Nhiệt Độ & Độ Ẩm EYC – Digihu Vietnam

Xuất sứ: Taiwan

Nhà cung cấp: Digihu Việt Nam

Hãng sản xuất: Eyc-Tech