APA – 6900 Máy Dò Kim Loại Băng Tải Sanko – Digihu Vietnam

    Nhà phân phối: Digihu Vietnam

    Nhà sản xuất: Sanko Vietnam