Công tắc tơ GENERAL ELECTRIC – GENERAL ELECTRIC Vietnam – CK09BE311W100-250 – CL03D310MJ – Digihu Vietnam

CÔNG TY TNHH TM – DV Điền Gia Hưng

Hồ Duy Linh I Sales Eng I
====================
Cellphone I       0903979334 

Email I         linh@digihu.com.vn