Hệ thống trạm thời tiết MK-III với màn hình đa năng kỹ thuật số Oracle Rainwise – Digihu Vietnam

Nhà phân phối: Digihu Vietnam

Nhà sản xuất: Rainwise Vietnam