Quạt Hướng Trục Cánh Quạt Ngoài Fulltech – Digihu Vietnam

Nhà phân phối: Digihu Vietnam

Nhà sản xuất: Fulltech

Xuất xứ:  Taiwan