DISD-160-SS-3550A14 Cooling Fan Daejin Blower – Digihu Vietnam

Một trong những loại quạt Digihu phân phối mạnh trên thị trường

Nhà phân phối: Digihu Vietnam

Nhà sản xuất: Daejin Vietnam